“ Take a risk. Make a mistake. Learn something new.”

Marymont School to nowo otwarta szkoła językowa. Jako lektorzy uczymy angielskiego już od 20 lat.
Zwracamy szczególną uwagę na mówienie i komunikację.
Stosujemy najnowsze metody nauczania.
W naszej szkole uczymy wyłącznie w małych, czteroosobowych grupach.

Małe grupy pozwalają nam utrzymać na zajęciach domową atmosferę, a każdego ucznia traktować w sposób indywidualny.
Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty oraz matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Przyjdź, porozmawiaj z nami i rozwiąż test poziomujący.
Zapraszamy dzieci od 6 roku życia, młodzież i dorosłych.

“Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata.” – Ludwig Wittgenstein